ROTECH PAINT AUTOMATION

Hem Om oss Robotmodeller Lösningar Service & Support Kontakta oss

Hantering

Hantering är förmodligen den mest generella delen av robotbaserad automation. Rotechs hanteringslösningar finns inom alla områden och några exempel är hantering, montering, polering, maskinbetjäning.

 

Vi försöker lära känna kunden och kundens produktionsprocess och därför är det inte ovanligt att vi börjar kring en process som t.ex. ytbehandling. Där automatiserar vi först lackeringen med ytbehandlingsrobot. Nästa steg kan vara flamning (en slags förbehandling för plast) och därefter av- och påplock på conveyor.

 

Oavsett vilken lösning det handlar om så försöker vi alltid anpassa den efter kundens krav så att investering blir optimal både utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

 

Nedan beskrivs några exempel inom hantering som vi genomfört. Kontakta oss gärna för mer information.


 

Maskinbetjäning

Kunden hade behov av att anpassa en produktionscell för en ny typ av produkt.

 

Förändringarna bestod bl.a. av att utforma gripdon för att klara både nya och gamla detaljer. Totalt sett hanterar cellen sex stycken detaljer efter uppgradering.

 

Leveransen bestod även av system för verktygsväxling, fixturer, magasin för detaljer och klippbord för ingöt. All robotprogrammering gjordes av Rotech,

 

Efter uppgraderingen fick kunden en mer flexibel anläggning för fler produkter. Även tillgängligheten ökade eftersom påfyllnad av produkter kan göras samtidigt som produktion pågår.

 

Montering

Montering innebär ofta flera olika moment och är inte sällan mer komplicerat än det verkar från början.

 

I det aktuella projektet var uppgiften att montera plastdetaljer på en glasyta samt applicera tejp.

 

Glasrutorna hämtas från inmatningen och roboten placerar rutorna i en fixtur. Roboten hämtar två plastdetaljer och två tejpbitar i ett moment. Något som är nödvändigt för att klara cykeltiden.

 

När roboten skall montera plastdetaljerna skall detta göras med ett bestämt tryck. Detta uppnås genom att mäta trycket i den cylinder som skjuter fram detaljen.

 

Till sist placeras glasrutan på en bana för uttransport.

 

Kunden har fått en effektiv anläggning som är speciellt anpassad för deras krav på bl.a. cykeltid. Projektet är ett av flera lyckade projekt hos kunden.

 

Polering

Ett genomfört projekt till en kund inom fordonsindustrin som bestått av flera olika moment. Vi har förutom att leverera själva funktionen även bistått med flytt och ombyggnad av befintliga robotceller.

 

Huvudskälen till förändringen var ett ökat kapacitetsbehov och önskemål om ett mer flexibelt flöde.

 

Anläggningens två robotceller byggdes om för att passa det nya flödet. I projektet ingick bl.a. nya gripdon, säkerhet och programmering.

 

Efter omyggnad har de fått möjlighet att styra flödet mer flexibelt. De kan mixa produkterna i de båda cellerna och får därmed även högre kapacitet och tillgänglighet.

 

En extra försäkring är att de kan styra om flödet helt till en station om den andra skulle falla bort.